Kurser

Vi erbjuder en mängd olika utbildningar och seminarier inom flera områden kopplade till Lean Six Sigma, förbättringsmetoder och ledarskap. Anmäl ditt intresse för kurs i kontaktformuläret längst ned på sidan.

Kurs

Innehåll och kunskapsmål

Varaktighet och pris

Faciliteringstekniker

Du lär dig att få saker att ske genom andra. Din roll blir att säkerställa att beslutsfattande sker på sakliga grunder. Du lär dig förstå gruppdynamik och hantera opassande beteenden, dolda agendor och säkerställa och kvalitetssäkra en snabb framdrift och ett smidigt genomförande utan att själv bli sittande med genomföringsansvaret.

1-2 dagar


Ta kontakt för prisoffert

5S

Ordning och reda på arbetsplatsen. Filosofin bakom 5S. Hur inför man 5S? Praktiska tips för varje fas i omvandlingen. Hur vidmakthåller och utvecklar man önskad standard.

1 dag teori och genomgång av aktuellt område.


Coaching för genomförande kan erbjudas.

SMED

Single Minutes Exchange of Dies

Hur kan man korta den icke-värdeskapande tiden mellan operationer på ett sjukhus eller byte av testobjekt i testriggen eller omställning av produktion av en produkttyp till en annan.

Du lär dig filosofin, nyttan med och praktiska tips. Vi genomför en simulering för att förstå kraften i metoden.

Genomförs som en heldags workshop, företrädesvis internt

Ledarskap för Lean transformation och ständiga förbättringar

Om ledarskapets betydelse för att lyckas. Här lär vi oss Gemba, Visuell Styrning, kommunikation, inkludering av medarbetare och att skapa en förbättringsvision.

Varaktighet och pris efter överenskommelse

Lean Six Sigma


Gult Bälte

Introduktionskurs i Lean Six Sigma. Du lär dig historien bakom och syftet med Lean Six Sigma, Lean Principerna och logiken i de fem principerna. Du lär dig de grundläggande analys- och förbättringsverktygen samt hur man definierar och löser ett problem med hjälp av A3-tekniken. Kursen avslutas med en examen som ger en "License to Improve". Målgruppen är medarbetare och ledare som aktivt ska kunna delta i förbättringsarbetet

2 dagar


Pris efter offert.


Kan anordnas som öppen eller intern kurs

Lean Six Sigma


Grönt Bälte

Grönbälteskursen bygger vidare på innehållet i gulbälteskursen, men fördjupar sig samtliga metoder och verktyg. Den röda tråden i kursen är Six Sigma förbättringsmetodik DMAIC. Kursen vänder sig främst till projektledare för förbättringsprojekt och ledare som vill bli bättre på att leda förbättring.

3 + 3 dagar med några månaders mellanrum då deltagarna ska genomföra ett projekt på hemmaplan. Det ska redovisas som en del av examen.

Six Sigma Svart bälte

Kursen vänder sig till  programledare för omfattande förbättringsprogram. Kursen innehåller bland annat Förbättringar – genombrott i verksamhetsresultat. Förbättringsprocessen i Sex Sigma. Processkartläggning och processanalys. Kvalitetsbristkostnader och ekonomisk potential. Identifiering och prioritering av Sex Sigma – projekt. Analytisk problemlösning och identifiering av grundorsaker. Innovativ problemlösning och kreativa tekniker. Förbättringsverktyg och statistisk analys. Hantering av individberoende problem. Implementering av förbättringar. Att hantera förändringsmotstånd. Uppgifter för förbättringsledare (Black Belts). Handledning och utbildning av förbättringsgrupper. 

Kursen genomförs hos Sandholm Associates i Stockholm.


Se bifogad broschyr. Klicka på pilen i övre höger hörn för helbildsvisning.

Introduktion till Design for Six Sigma (DfSS)

DfSS är en systematisk metod för robust konstruktion. Metoden kan användas på både fysiska artiklar såväl på tjänster. Processtegen bygger på att identifiera ett kunskapsgap/kundkrav, definiera problemet, konstruera efter krav, optimera lösningen samt validera att den fungerar (IDDOV). Metodiken inkluderar många traditionella utvecklingsverktyg så som House of Quality, FMEA etc.

3 dagar internt hos kund eller kundens leverantör


Pris efter offert

7 Diamond Tool

Skjuter du från höften när det uppstår avvikelser i vårdavdelningen eller produktionen. Du kanske tar den enkla, men långsamma och dyrbara vägen att konstruera eller organisera om. Med Seven Diamond Tool finner du oftast grundorsaken i använd metod, fel verktyg, felaktigt material, bristande kompetens.

1/2 dag

Avvikelsehantering och Closed Loop Learning

Vad händer med de avvikelser som rapporteras i din organisation? Är de "heta potatisar" som man helst vill lämna över till någon annan. Är målet att stänga avvikelsen inom tidsfristen? I så fall är inte avvikelserna det guld som det kan vara. De flesta avvikelser borde leda till förbättrade metoder och rutiner. Vi introducerar bland annat 8D som avvikelsehanteringsmetod.

Kursen genomförs som en halv dags seminarium.

Kunskapsbaserad Produktutveckling

Kallas ofta för Lean Product Development. Kursen bygger till stor del på Michael Kennedys bok "Product Development for the Lean Enterprise", men är kompletterad med personliga erfarenheter från arbete med kunskapsbaserad utveckling inom fordonsindustrin.

3 dagar, som kan kompletteras med efterföljande coaching.

'

Copyright ©  All Rights Reserved

 

Helling Företagsutvecling AB                                     Organisationsnummer: 559057-4512


info@hellingforetagsutveckling.se                             Bg-nummer: 5046-5798

 


Det tillkommer fler kursalternativ allt eftersom. Jag kan också erbjuda skräddarsydda utbildningar efter era behov. Tveka inte att ta kontakt.


Anmäl ditt intresse för kurs i kontaktfältet till höger.