Produkter och Tjänster

Produkter och Tjänster

Produktkategorier (Klicka på bilderna eller rubrikerna i listan)

Produktkategorier i menyform

Manager for Hire

Behöver du en chef under en begränsad tid?


Det är inte ovanligt. Det kan ibland uppstå ett glapp mellan det att den förre chefen slutat  och en ny kan vara på plats. Det är också vanligt att chefer går ut i föräldraledighet.


Om man inte kan lösa situationen internt med tillförordnade eller ändrad ansvarsfördelning kan en lösning vara att hyra in en utomstående ledare i en period.


Om ett sådant behov uppstår hos er kan Helling Företagsutveckling vara ett alternativ att överväga.


Tag kontakt med mig.

'

Copyright ©  All Rights Reserved

 

Helling Företagsutvecling AB                                     Organisationsnummer: 559057-4512


info@hellingforetagsutveckling.se                             Bg-nummer: 5046-5798